CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Khamis, 20 November 2008

BAHAGIAN A : DEMOGRAFI LATARBELAKANG RESPONDEN

Carta pai menunjukkan latar belakang responden di mana peratusan responden perempuan 60 peratus adalah melebihi responden lelaki sebanyak 40 peratus. Hal ini kerana responden dikalangan lelaki sukar ditemubual berbanding perempuan.

Cartai pai di atas menunjukkan kategori bangsa yang sudi ditemubual dalam kajian ini. Daripada 45 orang responden tersebut, 34 orang berbangsa melayu dengan 75.6 peratus, bangsa Cina 8 orang dengan 17.8 peratus dan kaum India seramai 3 orang dengan peratusannya 3 peratus. Terdapat perbezaan yang ketara kerana bilangan responden melayu yang lebih ramai. Hal ini kerana kebanyakkan penduduk yang tinggal di Putrajaya dan Cyberjaya adalahitinya adalah melayu.

Dari segi umur, kami menumpukan terhadap golongan pekerja dan pelajar yang berumur di antara 18 hingga 35 tahun. Di dapati soalan daripada kertas soal selidik, hampir semua responden mengetahui soalan yang ditanya ini mereka mempunyai taraf pendidikan.
Graf bar menunjukkan tahap pendidikan para responden yang sudi memberikan kerjasama. Tahap berpendidikan SPM menunjukkan bilangan tertinggi bejumlah 16 orang dengan 37 peratus, diikuti diploma seramai 8 orang dan tahap pendidikan terendah iaitu tidak bersekolah adalah seorang. Ini kerana penduduk di kawasan Putrajaya dan Cyberjaya sekurang-kurangnya mempunyai tahap berpendidikan SPM.


Graf di atas menunjukkan jenis perkerjaan responden dimana responden yang mencatatkan bilangan tertinggi ialah terdiri daripada pelajar dan pengawal keselamatan diikuti responden yang berkhidmat dalam sektor kerajaan.

BAHAGIAN B: TAHAP KEEFISIENAN BANDAR


BERIKUT ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA GRAF YANG DI AMBIL MENGIKUT SUSUNAN BAB MASING-MASING.......


Ekonomi Bandar
Dalam bahagian ini terdapat 19 subtopik. Perkara yang diberi penekanan ialah berkaitan aspek keefisienan sektor-sektor yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi di bandar yang dikaji. Hasilnya dapat dilihat pada setiap graf di bawah yang telah dibahagikan mengikut sektor-sektor ekonomi.
Kemudahan Masyarakat, Utiliti dan Sosial
Bahagian ini akan lebih menumpukan kepada kemudahan yang disediakan untuk penduduk di sesebuah bandar. Kemudahan yang diberi penekanan ialah kemudahan masyarakat,utiliti dan sosial. Daripada temubual yang dijalankan, majoriti responden lebih memberi penekanan terhadap aspek kemudahan pengangkutan yang masih kurang efisien di Putrajaya dan Cyberjaya .

Infrasktur dan Utiliti
Bahagian ini memberi gambaran mengenai aspek infrastruktur dan utiliti di bandar yang dikaji. Rata-rata responden memberi respon bahawa kemudahan infrastruktur di Putrajaya dan Cyberjaya memcukupi dan memberi keselesaan kepada penduduk.Rekabentuk, Imej dan langskap BandarGraf-graf bar di bawah memaparkan pandangan responden terhadap aspek rekabentuk,imej dan landskap bandar. Bandar Putrajaya dan Cyberjaya mempunyai kecantikan tersendiri kerana blok-blok bangunan dibina begitu sistematik
REKA BENTUK,IMEJ DAN LANSKAP BANDAR
Pengangkutan dan Perhubungan
Bahagian ini antara yang mendapat perhatian responden. kerana responden merasakan pengangkutan seperti LRT perlu ada di Putrajaya dan Cyberjaya.

Perkilangan dan Industri


Pelancongan dan Budaya

Perumahan

Keselamatan dan Kawalan

Governans

Alam Sekitar

XIII: PERKHIDMATAN SECARA ONLINE/E-GOVERNANS
BAHAGIAN C : RANKING TAHAP KEEFISIEN BANDAR MENGIKUT KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Pemilihan mengikut ranking tertinggi dan tercorot.


Ranking Putrajaya dan Cyberjaya

Berdasarkan gambarajah di bawah dapat dilihat bahawa Putrajaya dan Cyberjaya menjadi majoriti pilihan responden menyatakan bahawa bandar tersebut merupakan bandar yang paling efisien dilembah kelang. Ini kerana bandar tersebut baru dibangunkan dan bercirikan pembangunan bandar moden sesuai dengan pusat pentadbiran persekutuan .


Ranking Kuala Kubu Bharu

Daripada gambarajah di bawah, didapat bahawa majoriti pilihan responden yang dipilih meletakkan bandar Kuala Kubu Bharu di ranking yang paling tidak efisien iaitu di rangking yang ke-13. Berdasarkan pemikiran saya, pemilihan bandar ini sebagai tidak efisien bersesuai kerana pertumbuhan ekonomi bandar tersebut agar perlahan berbanding dengan bandar-bandar dilembah kelang.